تحلیل کلی ادبیات ریاضی 93
ادبيات كنكور امروز شباهتهاي بسيار گسترده اي با كتاب ها و جزوات من داشت ( اين را نميگويم كه به حساب ديگري بگذاريد، به زودي شباهتها به صورت مو به مو ارائه خواهد شد). همان ساختاري كه گفته بودم و پيش بيني كرده بودم رعايت شد. كساني كه از روش من به همراه متد كنكورولوژي ارائه شده در كلاسها و همايشها بهره ب
شد ز غمت خانه سودا دلم

در طلبت رفت به هر جا دلم/ در طلب زهره رخ ماه رو/ می نگرد جانب بالا دلم/ فرش غمش گشتم و آخر ز بخت/ رفت بر این سقف مصفا دلم/ آه که امروز دلم را چه شد/ دوش چه گفته است کسی با دلم/ از طلب گوهر گویای عشق/ موج زند موج چو دریا دلم/
 
 
© 1390 کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به آقای علیرضا عبدالمحمدی می باشد. طراحی و اجرا: شرکت پرمون طرح